Ókori – római – bizánci idők

Eredetileg Mykonosban kariánusok és föníciaiak laktak. Kr.e. 1000 körül azonban a jónok megszerezték a teljes uralmat, miután gyarmatosították a szigetet. Megemlítik, hogy Dates és Artafertis megállt ezen a szegény, de mezőgazdasági szigeten ie 490-ben.

A lakosság többistenhívő volt, és az akkoriban imádott elsődleges istenek Dionüszosz, Démétér, Zeusz, Apollón, Poszeidón és Herkules voltak. Mykonos a rómaiak uralma alá került a Római Birodalom uralkodása alatt, majd később a Bizánci Birodalom része lett. Ebben az összefüggésben az istentiszteleti rituálék és hagyományok ennek megfelelően megváltoztak. A 7. század folyamán a bizánciak kiépítették a sziget védelmi infrastrukturáját az arab kalózok ellen és a 12. század végéig uralmuk alatt tartották a szigetet.

Mykonos és az Oszmán birodalom

1204-ben, Konstantinápoly elestével a negyedik keresztes hadjáratban, Mykonos Andrea Ghisi és Ieremia Ghisi (Dandollo dózse – a velencei dózse rokonai) kezébe került. A szigetet 1292-ben pusztították el a katalánok. Később, 1390-ben a Ghisi család utolsó leszármazottja átadta a velenceiek teljes ellenőrzése alá. Innentől kezdve a velenceiek egyesített területi tulajdona lett Tinosszal együtt. A velencei uralkodás idején, 1537-ben, Mykonost elpusztította Hayreddin Barbarossa, aki Nagy Szulejmán admirálisa volt. Míg az oszmán uralom alatt a szigetet az oszmán flotta vezetője, Kapudan pasa irányította. Abban az időben az oszmánok önkormányzási rendszert vezettek be, ahol a biztosokat kihelyezték, akik igyekeztek jó kapcsolatokat fenntartani a törökökkel és a velenceiekkel egyaránt. A velenceiek Tinos 1718-as bukása után hagyták el a szigetet.

A görög forradalom előtti évek

A görög forradalom előtt Mykonos lakossága 2000 és 5000 fő között mozgott; ennek ellenére különböző időkben nagymértékben megerősítették a Krétáról vagy más szigetekről érkező bevándorlók, mint például Naxos, Folegandros, Sikinos, Kimolos stb. Ezek a bevándorlók elsősorban az éhínség és a gyakori háborúk okozta betegségek miatt érkeztek Mykonosba. század eleje . A sziget földrajzi helyzetéből adódóan gazdaságilag fellendült, és a külföldi kereskedelmi hajók utánpótlásának nagyon fontos állomásává vált.

Ugyanakkor a mykoniak, akik kiváló tengerészek voltak, felvirágoztak a hajózásban és a kereskedelemben, miután számos kalóztámadást megszüntettek. Sokan közülük aktívan részt vettek a szigetek „Orlofika” néven ismert felkelésében (1770-1974). Szerencsére a felkelés jól végződött Oroszország 2. Jekatyeriné és a szigetlakók számára. Lényegében kedvező feltételeket teremtett a görög kereskedelmi piac számára.

A szabadságharc – Manto Mavrogenous

A mykoniak aktívan részt vettek a görög forradalomhoz vezető összes csatában, és nagyon fontos szerepet játszottak. A vezérük, Manto Mavrogenous arisztokrata család leszármazottja volt, Triesztben nevelkedett a felvilágosodás eszméitől vezérelve. Mavrogenous családja egész vagyonát felhasználta a görög ügy támogatására. Sőt, két teljesen felszerelt hajó karbantartási költségeit is vállalta, amelyeket az Oszmán Birodalom elleni forradalomban használtak. 1822-ben sikerült visszaverniük a török ​​flottát, és tovább küzdöttek a felszabadítás felé.

Mykonos a 19.-20. században

Az újgörög állam létrejöttével Mykonos „újjászületett”, és egy új, dinamikus polgári társadalmi rend látott napvilágot. Abban az időben a mykoniaiak szoros kapcsolatokat építettek ki Dél-Oroszországgal, pontosabban Odesszával és a Krímmel. Sőt, jó kapcsolatokat építettek ki az olaszországi Livorno, a francia Marseille városokkal, Alexandriával, Szmirnával, Konstantinápoly városaival, valamint a közelgő Siros szigetével. A 19. század vége felé azonban a gőztechnológiák fejlődésével és a Korinthoszi-csatorna megnyitásával (1904) a sziget gazdasága gyorsan visszaesett. Emiatt egyre több mykoni hagyta el a szigetet egy szebb jövőt keresve. Az első világháború előtt sok mykoni vándorolt ​​ki Oroszországba. Később legtöbbjük az Egyesült Államokba, valamint Görögország új városközpontjaiba, nevezetesen Pireuszba és Athénba vándorolt. Mykonos demográfiai szempontból ismét fellendült az 1930-as években, amikor a turizmus a sziget elsődleges kereskedelmi szolgáltatásává vált.

Delos – Régészeti lelőhely és az ásatások

Az Athéni Francia Régészeti Iskola 1873-ban kezdett ásatásokat Delos szigetén. Azóta Delost olyan régióként emelték ki, amelyet érdemes meglátogatni azoknak, akiknek lehetőségük volt Görögországban járni. Mint már említettük, az 1930-as években sok híres ember látogatott el Mykonosba. Ebben az értelemben a turistáknak lehetőségük volt megcsodálni Mykonos természeti szépségét, és felfedezni a delosi régészeti leletek fontosságát.  

Forrás: mykonos.gr